fbpx

Ordlista

Det finns en uppsjö av facktermer när det kommer till dörrar och fönster. Här har vi försökt samla en del ord som du kan stöta på i samband med fönster och dörrar. Är det trots det fortfarande oklart (vilket vi har full förståelse för) så tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Bakkantssäkring

Monteras i dörrbladets bakkant samt i karmen. Skyddar mot forcering av dörren via gångjärnen genom brytförsök och mot lyft av dörren. Finns som tillval för våra ytterdörrar.

Brytskydd

Metallskena som monteras på dörrens utsida på dörrbladet mellan dörr och karm för att motverka manipulation av regeln i låshuset. Finns som tillval till våra ytterdörrar.

Bräddörr

Enklare dörrar bestående av vertikalt ställda brädor som är sammanfogade av naror, dvs tvärslår eller genom att bräder spikar tvärs de stående. Bräddörren är den äldsta dörrtypen och har använts under mycket lång tid ända fram till våra dagar som dörr till förråd och uthus. Mer arbetade bräddörrar har profilerade tvärställda brädor och kan ha spikats så att en mönsterverkan erhålls. Från 1600-talet kan dessa dörrar (ofta pardörrar) hittas på förnäma hus.

Döbattang/döbattanger/deuxbattant

Parspegeldörr eller ett av dörrbladen av en parspegeldörr.

Fransk indelning

I slutet av 1700-talet blev halvfranska spegeldörrar med tre fyllningar av olika storlekar mycket vanliga. Den största fyllningen var placerad överst medan den minsta placerades i mitten. Influenserna till denna indelning kom från den franska rokokon och sättet att dela in dörrarna i tre olika stora fyllningar kom att benämnas ”fransk indelning”.

Fyllnadsdörr

Synonymt med spegeldörr.

Hakregellås

Lås där låsregeln är böjd uppåt kalas för hakregellås. Hakregeln ger ett förbättrat skydd gentemot den raka regeln. Hakregelns fördel är att det kopplar ihop dörr och karm, vilket försvårar för inbrottstjuven. Vårt standardlåshus för våra ytterdörrar, Assa 2002, är ett hakregellås.

Halvfranska dörrar

Halvfranska dörrars speglar är fästa direkt i dörrens ramträ. Runt speglarna finns en profil som är färst i ramträt. Halvfranska dörrar har funnits sedan lång tid i Sverige. De passar mycket bra som innerdörrar och ytterdörrar där en lite mer nedtonad stil önskas.

Helfranska dörrar

De helfranska spegeldörrarna har en separat list mellan ramverket och spegelfyllningen. Listen kan därför sticka fram utanför ramen. I dag tillverkas både oäkta och äkta helfranska spegeldörrar. De oäkta har inte någon list mellan ramverket och spegelfyllningarna utan istället en pålimmad list på ramen som ska imitera en helfransk dörr. Våra helfranska ytterdörrar är alltid äkta helfranska dörrar med en helfransk list mellan ramverket och spegelfyllningarna.

Kammarlås

Kammarlås är ett sorts lås som användes till innerdörrar. Låsen är utanpåliggande och var fram till mitten av 1800-talet handsmidda. De var kraftiga, rektangulära lås med ett platt, ovalt vred monterat på det plåtinklädda låshuset. De blev efterhand mera kvadratiska i formen, fick tunnare låskistor och äggformade vred. Det var vid sekelskiftet 1900 det blev vanligt med tjockare dörrblad som man började kunna fälla in låskistorna i.

Kantregel

Används till dubbeldörrar. Sätts i över- och underkant på det passiva dörrbladet (dvs det som saknar trycke) och gör att det dörrbladet sitter fast.

Lika låsning

När en och samma nyckel kan användas i två eller flera cylindrar/lås.

Låshus

Låshuset (även kallat låskista) är den enhet som har till uppgift att hålla igen dörren. Ett låshus består av flera delar som till exempel kolv, regel, stolpe och låskista. Ett låshus ingår alltid i dörrens pris men kan bytas ut till annan sort om så önskas och då mo tillägg beroende på sort.

Låskista

Se "Låshus".

Paneldörr

Paneldörrens utsida är kläd med en panel som kan ha olika form och sättas i olika mönster. Våra paneldörrar ger ett traditionellt utseende samtidigt som dörrarna är isolerade med träfiber som håller kylan ute.

Ramverksdörr

Synonymt med spegeldörr.

Regel

Den rörliga stycket av dörrlåset som låser dörren i karmen. Öppnas och stängs med nyckel eller vred. Det finns två typer: rak eller hakregel.

Salning

Inklädnad av utrymmet mellan fönstrets karm och det invändiga fönsterfodret.

Slutbleck

Slutbleck heter den del låsenheten som sitter i karmen och som hjälper till att hålla dörren stängd. Slutblecket ingår alltid i dörrens pris.

Spanjolett

Låsskena i fönster och fönsterdörr (altandörr). Skenan kopplar låset vid handtaget till kolvar på flera ställen. Spanjolett finns med låsbart eller icke låsbart låshus.

Spegeldörr

Spegeldörrar är uppbyggda av ramverk och fyllningar och introducerades i Sverige redan på 1500-talet. Fyllningarna (eller speglarna) sätts inte fast eftersom de måste ha möjlighet att krympa och svälla med ändrad luftfuktighet för att inte spricka. Äldre spegeldörrar limmades inte ihop utan hölls ihop enbart med sin konstruktion.

Tapp

Traditionellt har fönster och dörrar byggts utan att använda lim för att sammafoga fönsterbågarna och dörrens ramverk. Det ena trästyckets ände formas till en tapp och det andra trästycket förses med ett motsvarande tapphål. Förbindningen låses sedan med hjälp av kilar och/eller pluggar.

Tapphål

Se Tapp.

Tillhållarlås

Ett tillhållarlås är ett lås där låsenheten sitter i själva låshuset. Ett tillhållarlås monteras ofta som en komplettering över det befintliga låset för extra säkerhet . Kallas även för polislås.

Trycke

Annat ord för dörrhandtag.

Vred

Vred är den delen som man låser och låser upp med på insidan. Vanligen i kombination med en låscylinder på dörrens utsida.

Vredskylt

Används på insidan av dörren för att täcka ytan runt trycket och låscylinder. Har ett vred som används för att låsa dörren.

Rulla till toppen