fbpx

Köpvillkor

Betalning

Faktura med betalningsvillkor 10 dagar efter leverans. Vid större projekt betalas en viss del av kostnaden vid beställning och resterande belopp vid leverans.

Garantier

Garantier fönster
10 år funktion
10 år mot kondens i isolerglas
2 år beslag (Assa)

Garantier dörrar
10 år formgaranti
10 år funktion
10 år mot kondens i isolerglas
2 år beslag (Assa)

Hängning

Hängning anges alltid från den sidan man öppnar mot sig. En högerhängd snickeriprodukt har gångjärnen på höger sida och vice versa. Inåtgående snickerier öpnnas innåt ochhängningen anges därför på dessa sett från insidan.

Leverans

Leverans sker oftast per spedition till den adress som kunden önskar. Sker överenskommelse om avisering före utleverans så aviserar speditören. Speditörer levererar normalt på bil till angiven adress i gatuplan. Lossningshjälp förutsättes för större partier eller gods som inte kan hanteras av chauffören själv. Varorna bäres ej upp till våningsplan. Detta ombesörjes av mottagaren. Krävs kran för lossning av stora fönsterpartier så är detta också mottagarens ansvar. Skall godset transporteras med färja måste vi få reda på det i samband med beställningen för att kunna kontrollera hur transporten skall ske.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning på överenskommen tid. Det kan dock uppstå tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen på utsatt tid. Vi friskriver oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av transportbolaget.

Leveranstid

Leveranstiden är beroende på säsong och orderläge. Hör av dig till oss om aktuell leveranstid eftersom tillfälliga toppar kan göra leveranstiden längre. Leveranstiden bekräftas alltid på ordererkännandet i form av veckonummer då snickerierna lämnar snickeriet och är då ungefärlig och kan ändras under produktionstidens gång. Vi meddelar kunden eventuella ändringar och när snickerierna lämnat snickeriet. Normal transporttid är 1-3 arbetsdagar.

Linjering

Skall t.ex. glas och spröjs linjera med andra fönster eller dörrar måste detta anges vid beställning.

Mått

Snickerimått anges antingen som s.k. modulmått eller i exakt karmyttermillimetermått (kym). Breddmått anges alltid före höjdmått. Exempel: Modulmått M10x12 = karmyttermåtten 985 mm bredd x 1185 mm höjd på ett fönster. Anges millimetermått tillverkas enheten i exakt det måttet.

Orderbekräftelse

Vid beställning träffas avtal om köp först när Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen till kund är ett bindande avtal som endast tecknas av Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB. Köparen har skyldighet att kontrollera orderbekräftelsen så att den bekräftade varan stämmer överens med beställningen. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Ordererkännandet anses till alla delar godkänt av köparen om inte köparen inom fem (5) dagar skriftligen framfört anmärkningar mot ordererkännandet, även om avvikelser finns från tidigare lämnad offert.

Reklamation/felanmälan

Om något har blivit fel så ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt. Vid transportskador skall denna även noteras direkt på fraktsedeln och anmälas till fraktbolaget. Dold skada skall anmälas senast 5 dagar efter mottagandet. Vi återkopplar vi att anmälan inkommit och handlägger omgående.

OBS! Genom att montera produkt med felaktighet utan skriftligt godkännande från Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB, anses produkten godkänd och kan inte reklameras i efterhand.

Revidering/ändring efter beställning

Revideringar som är Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB tillhanda efter godkännande av ritning och ordererkännande  är inte alltid möjligt och kan också innebära att leveranstiden och priset justeras.

Transportskador

Det är kundens ansvar att granska varorna vid mottagning. Dörrmakeriet/Västra Sörby Kultursnickeri AB ansvar för eventuella synbara defekter och/eller transportskador bortfaller helt om varan monteras med dessa fel. Monterade varor återtages ej.

Synliga skador på emballaget
Om det finns en synlig skada på varan eller skada på emballaget:
1. Anmärk skadan på fraktsedel/kvittens innan underskrift vid mottagandet
2. Informera oss om transportskadan på info@dorrmakeriet.se
Observera! Skador som är synliga och inte noterade på fraktsedel ersättes ej.

Dolda skador vid uppackning
Packa upp och syna snickerierna omgående efter leverans. Om produkt har dolda skador:
1. Anmäl skadan senast inom 5 dagar från mottagande till oss på info@dorrmakeriet.se
2. Bifoga bilder på skadan samt ordernummer
Dolda skador som inte anmäls inom fem dagar ersättes ej, därför är det viktigt att packa upp och syna varorna omgående.

Ångerrätt

Alla snickerier som tillverka av oss tillverkas på beställning efter de mått och övriga önskemål som kunden önskar. Enligt paragraf 5 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller därför inte ångerrätt.

Scroll to Top